Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

CLICK HERE TO APPLY FOR SURVEYOR LICENSE 

सर्भेयर इजाजतपत्रको आवेदन दिनका लागि निम्न बमोजिमको कागजातहरु अनलाइन मार्फत पेश गर्नुहोला:

(१) सर्भेयर आवेदनका लागि निवेदन फाराम भरी अपलोड गर्नुहोला  ।(Format: .pdf)   Click here for Application Form 

(२) सर्भेयर तालिमको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोला ।  (Format: .pdf)

(३) शूल्क रु.५०००/- को बैंक भाउचर अथवा विद्युतीय भुक्तानीको Slip अपलोड गर्नुहोला। (Format: .pdf)

 

अन्य जानकारी वा यदि गुनासो भएमा हामीलाई इमेल गर्नुहोला !

If any queries related to Surveyor Application please mail us at:

Email: Surveyor@nib.gov.np

********************************************************************************

 SURVEYOR TRAINING APPLICATION :

 

APPLICATION LINK IS CLOSED ! 

 

सर्भेयर तालिमको आवेदन दिनका लागि अपलोड गर्नुपर्ने आवश्यक डकुमेन्टहरु :

 

(१) पासपोर्ट साइज फोटो स्क्यान गरी अपलोड गर्ने । (Format: .jpg)

(२) नागरिकता (दुबै साइड एकै बनाई) स्क्यान गरी अपलोड गर्ने ।  (Format: .pdf)

(३) बीमा व्यवसायसँग सम्बन्धित : कम्तिमा १० वर्षको अनुभव पत्र

स्क्यान गरी अपलोड गर्ने । (Format: .pdf)

(४) इन्जीनियरिङ्ग  : कम्तिमा स्नातक तहका प्रमाणपत्रहरु र नेपाल इन्जीनियरिङ्ग काउन्सिलको प्रमाणपत्र स्क्यान

गरी अपलोड गर्ने । (Format: .pdf)

(५) चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी  : चार्टर्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युट वा त्यस्ता संस्थाकाे मान्यता प्राप्त संस्थाबाट बीमासँग सम्बन्धी विषयमा

कम्तीमा स्नातक उपाधी हासिल वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्णको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अपलोड गर्ने । (Format: .pdf)

 

 

Know about Our Insurers