Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
11 Oct 18

पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हृानको सुचना

***********************************************************************


Click here for pdf

***********************************************************************

मिति २०७७ चैत ३० गते सोमबारसम्मको कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी विवरण

Know about Our Insurers