Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
11 Oct 18

POP UP

CLICK HERE TO APPLY FOR SURVEYOR LICENSE 

सर्भेयर इजाजतपत्रको आवेदन दिनका लागि अपलोड गर्नुपर्ने आवश्यक डकुमेन्टहरु :

(१) सर्भेयर आवेदनका लागि निवेदन फाराम भरी अपलोड गर्नुहोला  ।

(Format: .pdf)

Click here for Application Form 

(२) सर्भेयर तालिमको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोला ।  (Format: .pdf)

(३) शूल्क रु.५०००/- को बैंक भाउचर अथवा विद्युतीय भुक्तानीको Slip अपलोड गर्नुहोला।                    (Format: .pdf)

अन्य जानकारी वा यदि गुनासो भएमा हामीलाई इमेल गर्नुहोला !

Email: surveyor@nib.gov.np

******************************************************************************************************

रोष्टरमा सहभागी भई छनौट भएका उम्मेदवारहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सुचना

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************
******************************************************************************************************
Click Here for RFP Document for DDA Service

******************************************************************************************************

******************************************************************************************************

Know about Our Insurers