Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

१. बीमा सर्भेयरको नविकरण भएको विवरणको लागि :     यहाँ Click गर्नुहोला

२. बीमा अभिकर्ताको दर्ता तथा नविकरण भएको विवरणको लागि :  यहाँ Click गर्नुहोला  

बीमा सर्भेयर तथा बीमा अभिकर्ताहरुको नवीकरणको लागि तपसिल वमोजिमका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत नवीकरण शुल्क चौबिसै घण्टा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ |    

तपसिल:

  • वेब र मोबाइल एप दुबै माध्यमबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने

रकम भुक्तानीको प्रकृयाको लागि यहाँ click गर्नुहोस |

अनलाईन भुक्तानी सम्बन्धि :

सर्भेयर तथा अभिकर्ताहरुले अनलाईन भुक्तानी गर्दा अपनाउनु पर्ने थप बिधिहरु      

१.  सर्भेयरको लागि :  Click Here      

२. अभिकर्ताको लागि :   Click Here

अनलाईन भुक्तानी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि :

सर्भेयर तथा अभिकर्ताहरुको नवीकरण सहजताको लागि तपसिलमा उल्लेखित विविरण हेर्नुहोला     

१. सर्भेयरको विवरणको लागि :      Click Here 

सर्भेयर नवीकरण कार्यलाई थप सहज बनाउन आफ्नो सर्भेयर इजाजत पत्रमा उल्लेख भएको अगाडीको नम्बर मात्र राखी System मा भएको विवरण थाहा पाउन सकिने छ| जस्तै स.ई.प. मा ३४२/०६३/०६४ मा अगाडीको ३४२ मात्र राख्ने|     

२. अभिकर्ताको विवरणको लागि :  Click Here   

अभिकर्ताको विवरणमा जारी मिति प्राप्त नभएका सम्पूर्ण अभिकर्ताहरुले जारी मितिको रुपमा २०२१/०४/१३ लाइ जारी मिति मानी विवरण भर्नु होला | 

अभिकर्ताहरुको लागि :

  • ब्यक्तिगत अभिकर्ताहरु : ब्यक्तिगत अभिकर्ताले नबिकरण शुल्क भुक्तानी गरिसकेपछि नवीकरण प्रकृयासुरु हुन्छ | उक्त्त विवरण बीमा कम्पनी मार्फत समितिमा प्राप्त भएपछि समितिबाट स्वीकृत भए पछि नवीकरण प्रकृया पुरा हुन्छ |
  • संस्थागत अभिकर्ताहरु : संस्थागत अभिकर्ताहरुको लागि नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरिसकेपछि संस्था नवीकरण, गतसालको कर चुक्ता प्रमाणपत्र इमेल agent.support@nib.gov.np मा पेश गर्नु पर्नेछ |

नोट :  अभिकर्ता इजाजत पत्र बीमा समितिबाट नवीकरण भएपछि सोको प्रमाण प्राप्तगर्न यहाँ Click  गर्नु होला |  

सर्भेयरहरुको लागि:

१. ब्यक्तिगत सर्भेयरहरु : ब्यक्तिगत सर्भेयरहरुको लागि नवीकरण शुल्क भुक्तानी गरिसकेपछि कामको विवरण पेश गर्नु पर्ने छ | उक्त फारम प्राप्त गर्न  यहाँ Click गर्नु होला |

२. सर्भेयरहरुको कामको विवरण समितिको इमेल surveyor.workdetails@nib.gov.np मा पठाउनु पर्ने छ |

३. २०७८ सालमा काम नगरेका सर्भेयरहरुले उल्लेखित फारममा कार्यनगरेको घोषणा गर्नु पर्नेछ |

४. संस्थागत सर्भेयरहरु : संस्थागत सर्भेयरहरुको नवीकरण सम्बन्धमा माथि उल्लेखीत बुँदा न १,२,३ को अतिरिक्त संस्था नवीकरण,गतसालको कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नु पर्ने छ |

५. सर्भेयरको इजाजत पत्र लिएको ५ बर्ष पुरा भएका सर्भेयरहरुले आफ्नो इजाजत पत्र वर्ग वृद्धि गर्नु पर्ने भएमा बीमा समितिमा इमेल surveyor.workdetails@nib.gov.np मा आफ्नो इजाजत पत्रको प्रतिलिपि पेश गरी समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र नवीकरणको लागि अनलाईन शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्नेछ |

६. सर्भेयरहरुले आफ्नो इजाजत पत्र वर्ग वृद्धि भएको थाहाँ पाउन Connect ips मा हेरिदिनु होला |  

नोट :  सर्भेयर इजाजत पत्र बीमा समितिबाट नवीकरण भएपछि सोको प्रमाण प्राप्तगर्न यहाँ Click गर्नु होला |  

२०७९ सालको लागी नवीकरण भएका सर्भेयरहरुको विवरण प्राप्त गर्न यहाँ Click गर्नु होला |

अनलाईन भुक्तानी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि सम्पर्क :

१. सम्बन्धित सेवा प्रदायकको भुक्तानीमा समस्या आएमा:

सेवा प्रदायककोमा Data Entry गर्दा तथा भुक्तानी गर्दा कुनै प्रकारको समस्या आएमा आफु कार्यरत बीमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु होला |

२. प्राविधिक समस्याको लागि:

बीमा समितिको इजाजत शाखा तथा सूचना प्रविधि शाखाको फोन न.: 01-5421079, 5428604  ext 103, 145, 150, 117, 110 मा सम्पर्क  गरि जानकारी लिन सकिनेछ | तथा आफ्ना समस्याहरु सम्बन्धित बीमकमार्फत समितिको इमेल agent.support@nib.gov.np मा समेत पठाउन सकिनेछ |