Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

आ.व. २०७८/०७९

२०७८ कात्तिक महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ कात्तिक महिना सम्मको विवरण  Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

२०७८ असोज महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ असोज महिना सम्मको विवरण  Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

 

२०७८ भाद्र महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ भाद्र महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

 

२०७८ श्रावण महिना

बीमा क्षेत्रको २०७८ श्रावण महिना सम्मको विवरण Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : जीवन बीमा व्यवसाय गर्न बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

बीमा क्षेत्रको विवरण : निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्नेहरु बीमकहरुको तथ्याङ्क Click here

Know about Our Insurers