Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

Vacancy

सुचना प्रबिधि अधिकृत पदका लागी सुचना

..
Read More

लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको..
Read More