Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

Tender

बीमा समितिको सामानहरुको लिलामी सम्बन्धी सूचना

Click here for detail..
Read More

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

Invitation for Bids Notice for the Procurement of Computer Server, Router Firewall, Network Switches, NAS Storage, Server Rack and Accessories Click here

कम्प्युटर सर्भर उपकरण आपूर्ति सम्बन्धी ई-बिडिङ बोलपत्र..
Read More

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

यस समितिको तपसिलमा उल्लेखित निर्माण कार्य तथा सेवा..
Read More

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको म्याद थप गरिएको सूचना

यस समितिलाई आवश्यक स्टेशनरी तथा कार्यालय सामाग्री र..
Read More

सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे बीमा समितिको सूचना

..
Read More

परामर्शदाताको प्रस्तावपत्र स्वीकृतका लागि छनाेट गर्ने आशयकाे सूचना

..
Read More

IRMIS Software खरिद सम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना

..
Read More

IRMIS Software बोलपत्रमा स्पष्ट पारिएको बारे सूचना

..
Read More

IRMIS सम्बन्धी परामर्श सेवाको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव RFP आह्वान गरिएको सूचना

..
Read More

Know about Our Insurers