Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

Press Release

प्रेस- विज्ञप्ती

..
Read More

इिञ्जिनीयरिङ्ग बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन

..
Read More

सैद्धान्तिक सहमति प्रदान

..
Read More

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७७।०८।२५) 

कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति..
Read More

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ तथा कोरोना बीमा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति (जारी मिति: २०७७/०४/२१)

कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ कोरोना बीमा सम्बन्धी प्रेस..
Read More

कोरोना भाइरस (COVID-19) बीमालेख सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति

Click here for..
Read More

सम्पत्ति बीमा निर्देशिका (सम्पत्ति बीमा तथा घरबीमा) सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती (मिति २०७५/०९/०८)

प्रेस विज्ञप्ती सम्पत्ति बीमा निर्देशिका, २०७५ (जारी..
Read More