Email: info@nib.gov.np
Contact No:  +977-1-5421079  |  +977-1-5428604
Location:  Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
Stay Connected On

Notice

बोलपत्र ईबिडिङ स्वीकृतको लागि छनौट गर्ने

..
Read More

बीमाक सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि एकापसमा गाभिएको सूचना

..
Read More

सूचना

सूचना !! सूचना!! मिति २०७९/०८/२८को निर्णय बमोजिम उप..
Read More

सूचना

..
Read More

बीमक जनरल ईन्स्योरेन्स कं.(नेपाल)लि. र सानिमा जनरल ईन्स्योरेन्स कं.लि एकापसमा गाभिएको सूचना

..
Read More

सिलबन्दी प्रस्ताव पेस गर्ने बारे / बोलपत्र इ-बिडिङ स्वीकृतिका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना

..
Read More

सिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नेबारे

..
Read More

सवारी साधन आपूर्ति गर्नेबारेको सूचना

..
Read More

घर बहालमा लिने सम्बन्धी सूचना

..
Read More