Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

अभिकर्ता नविकरणको लागि आवश्यक विवरण हेरी विधुतीय प्रणालीबाट भुक्तानी (Connect-IPS) गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ । आवश्यक विवरण हेर्न Click Here

Know about Our Insurers