Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5521079, 5538743
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

बीमा समितिबाट ईजाजतपत्र लिई संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुको विवरण  (Click here for PDF)


Know about Our Insurers