Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal

 

अन्य जानकारी वा यदि गुनासो भएमा हामीलाई इमेल गर्नुहोला !

Email: surveyor@nib.gov.np

*******************************************************************************************************************************************