Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5521079, 5538743
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
31 May 20

बैंक खाता सम्बन्धी सूचना

सूचना प्रकाशन मिति : २०७७।०२।१८

यस समितिमा बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर लगायत सरोकारवालाहरुले कुनै शीर्षक अन्तर्गत बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा रकम बीमा समितिको नाममा रहेको नबील बैंक पुल्चोक शाखा, ललितपुर स्थित तपशील बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

तपशील :

Account Number: 0110013011001

Accont Holder’s Name: INSURANCE BOARD (BEEMA SAMITI)

 

Know about Our Insurers