Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
22 Jan 19

बीमा समितिको लिखित परीक्षाको प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

१. सहायक निर्देशक, अधिकृत तृतिय (प्रशासन ) Click here

२. सहायक निर्देशक, अधिकृत तृतिय (कानुन ) Click here

३. सहायक प्रथम (प्रशासन ) Click here