Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Contact No. +977-1-5421079, 5428604
Location Lalitpur-10, Kupondole,Nepal
18 Dec 20

बीमा समितिको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र र मिति/ समय तालिका सम्बन्धी सूचना

बीमा समितिको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र र मिति/ समय तालिका सम्बन्धी सूचना  Click here for PDF

Know about Our Insurers