Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

बीमा समितिको आ.व. २०७६/०७७ को पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाहरु:

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७७।०२।२६) :

बीमा समितिको सहायक प्रथम सहायकस्तर प्रशासन सेवातर्फको पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click here

बीमा समितिको सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीय कानून सेवातर्फको पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click here

 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७७।०२।२५) :

बीमा समितिको सहायक निर्देशक अधिकृत तृतीय प्रशासन सेवातर्फको पूर्व योग्यता परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना Click here

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।१०।१७) :

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना Click here

विज्ञापनहरु (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।०४):

(१) कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।०४)

 

(२) खुला/ समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नं.१/०७६/०७७ (सूचना प्रकाशित मिति २०७६।०९।०४)

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

आ.व. २०७५/०७६

बीमा समितिको आ.व. २०७५/०७६ को पदपूर्ति सम्बन्धी सूचनाहरु:

परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना :

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Click here

लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन सम्बन्धी सूचना :

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना Click here

विज्ञापनहरु:

(१) कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना(सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०७।०९) Click here

(२) खुला/ समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नं.१/०७५/०७६ Click here

Know about Our Insurers

instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi
c99 shell hacklink istanbul evden eve nakliyat hacklink Google