Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

आ.व. २०७७ /०७८

परिपत्र ६

जारी मिति: २०७७/०५/२८ – For  All  Non Life Insurer 

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ तथा कोरोना (COVID-19)बीमालेख संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

 

 

परिपत्र ५

जारी मिति: २०७७/०५/०८ – For  All  Non Life Insurer 

सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत बीमा दरलाई संशोधन गर्ने तथा कोभिड-१९ का कारण बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानको जोखिम समूहको बीमा दरमा छुट गर्ने सम्बन्धमा ।

परिपत्र ४

जारी मिति: २०७७/०५/०३ – For  All  Insurer 

निषेधाज्ञाको समयमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा ।

परिपत्र ३

जारी मिति: २०७७/०५/०२ – For  All  Insurer 

कोभिड-१९ को जोखिममा बीमकले सजगता तथा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा ।

परिपत्र २

जारी मिति: २०७७/०५/०२ – For  All Life Insurer 

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७ जारी गरिएको सम्बन्धमा ।

परिपत्र १

जारी मिति: २०७७/०४/२८ – For  All  Insurer 

कोरोना भाइरस (COVID-19) संक्रमणको सजगता अपनाउने सम्बन्धमा ।

*************************************************************************************************************************************************************

आ.व. २०७६ /०७७

परिपत्र ३२

जारी मिति: २०७७/०३/१५ – For  All  Life Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र ३१

जारी मिति: २०७७/०३/०७ – For  All  Insurer 

बीमकको लगानी निर्देशिका सम्बन्धमा

परिपत्र ३०

जारी मिति: २०७७/०२/३२ – For  All  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र २९

जारी मिति: २०७७/०२/३२ – For  Non-Life  Insurer 

मोटर बीमा दर निर्देशिका बारे

परिपत्र २८

जारी मिति: २०७७/०२/१४ – For  Life  Insurer 

अनलाइन बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि सम्बन्धमा

 

परिपत्र २७

जारी मिति: २०७७/०२/०९ – For  Non-Life  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २६

जारी मिति: २०७७/०२/०७ – For  Life  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र २५

जारी मिति: २०७७/०२/०६ – For Non Life  Insurer 

मोटर बीमा दर निर्देशका सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २४

जारी मिति: २०७७/०२/०५ – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

परिपत्र २३

जारी मिति: २०७७/०१/२१ – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

परिपत्र २२

जारी मिति: २०७७/०१/०८ – For Non Life  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २१

जारी मिति: २०७६/१२/२० – For All  Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र १९

जारी मिति: २०७६/१२/१३ – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र १८

जारी मिति: २०७६/१२/१० – For All Insurer 

निर्देशन सम्बन्धमा

Know about Our Insurers

instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi hilesi beykoz escort
c99 shell hacklink istanbul evden eve nakliyat hacklink Google