Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

आ.व. २०७६ /०७७

परिपत्र ६

जारी मिति: २०७६/०६/०७ – For Non Life Insurer 

सहिद परिवारका लागि दुर्घटना बीमालेख जारी गर्ने सम्बन्धमा 

परिपत्र ५

जारी मिति: २०७६/०६/०५ – For Life Insurer (For Foreign Employment Insurance Related Insurer)

अनलाइनबाट बीमा शल्क भुक्तानी सम्बन्धमा परिपत्र  (पुलमा रहेका म्यादी जीवन बीमा गर्ने बीमकहरुका लागि मात्र)

 

परिपत्र ४

जारी मिति: २०७६/०५/२४ – For Life Insurer only

बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी गरिएको सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र ३

जारी मिति: २०७६/०५/२३ – For Life Insurer, Non-Life Insurer & Re-Insurer

बीमा सम्बन्धी भ्रम सृजना गर्ने शब्द सम्बन्धमा

 

 

परिपत्र २

जारी मिति: २०७६/०५/२२ – For Life Insurer, Non-Life Insurer & Re-Insurer

स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने सम्बन्धमा

 

परिपत्र १

जारी मिति: २०७६/०५/०९ – For Life Insurer , Non-Life Insurer & Re-Insurer

समितिबाट जारी गरिएको विभिन्न निर्देशिकाहरुमा भएको “वित्तीय स्वार्थ” सम्बन्धी परिभाषामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा

*************************************************************************************************************************************************************

 

आ.व. २०७५ /०७६

परिपत्र ११

जारी मिति: २०७६/०१/१५ – For Life Insurer & Non-Life Insurer

बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ जारी सम्बन्धी परिपत्र

 

परिपत्र १० 

जारी मिति: २०७५/११/२६ – For Non-Life Insurers

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि खाता संचालन सम्बन्धी परिपत्र

 

 

परिपत्र ९  

जारी मिति: २०७५/११/0७ – For Life Insurers & Non-Life Insurers

बीमकबाट व्सवसायसँग सम्बन्धित प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गर्ने प्रोत्साहन तथा उपहार कार्यक्रमहरुको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी परिपत्र (For Life)

बीमकबाट व्सवसायसँग सम्बन्धित प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गर्ने प्रोत्साहन तथा उपहार कार्यक्रमहरुको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी परिपत्र (For Non-Life)

परिपत्र ८  

जारी मिति: २०७५/१०/१७ – For Life Insurers 

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुबाट प्राप्त कार्यविधि बमोजिम वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र

 

 

परिपत्र ७  

जारी मिति: २०७५/१०/०७ – For Life Insurers & Non Life Insurers

जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकहरुले समितिबाट बीमालेख स्वीकृति लिई प्रचलन ल्याए / नल्याएको सम्बन्धमा परिपत्र 

 

 

परिपत्र ६

जारी मिति: २०७५/०९/३० – For Life Insurers Only

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा व्यवसाय बीमकहरुको पुल मार्फत संचालन गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र 

 

परिपत्र ५

जारी मिति: २०७५/०९/०८ – For Life Insurers, Non Life Insurers & Re- Insurer

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा परिपत्र

 

 

परिपत्र ४

जारी मिति: २०७५/०८/२६ – For Life Insurers Only

वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र 

जारी मिति: २०७५/०८/२६– For Non Life Insurers Only

मोटर बीमा सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा परिपत्र 

 

 

परिपत्र ३

जारी मिति: २०७५/०९/१७ –For Life Insurers, Non Life Insurers & Re- Insurer

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा भएको व्याख्या तथा थप सम्बन्धमा परिपत्र

 

 

परिपत्र २

जारी मिति: २०७५/०८/१० –For Non Life Insurers Only

 ऋणी ग्राहकहरुको बीमा सम्बन्धमा परिपत्र 

 

परिपत्र १

जारी मिति: २०७५/०६/०१ –For Life Insurers Only

भ्रमण परीक्षण सूची सम्बन्धमा परिपत्र 

Know about Our Insurers

instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram
c99 shell hacklink istanbul evden eve nakliyat hacklink Google