Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

Notice

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना( सूचना प्रकाशित मिति: २०७५/०८/२३)

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित..
Read More

बीमा समाचार र बिचार पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सूचना

बीमा समाचार र बिचार पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध..
Read More

बीमा समिति पदपूर्तिको सूचना

(१) कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना(सूचना प्रकाशित..
Read More

बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्व सहमति दिने कार्यमा रोक लगाइएको बारे ।

बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने..
Read More

Click Here