Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना (Click here for pdf)

NOTICE
(सूचना)

(१) कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना(सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०७।०९) (Click here for pdf file)

(आन्तरिक/ बढुवाका लागि दरखास्त फाराम तथा परीक्षा प्रवेशपत्र)
Please click here for Application Forms

(२) खुला/ समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नं.१/०७५/०७६ (Click here for pdf file)

APPLICATION FORMS & EXAM ADMIT CARD
(खुला/ समावेशीका लागि दरखास्त फाराम तथा परीक्षा प्रवेशपत्र)
Please click here for Application Forms

 

 

SYALLABUS
(बीमा समितिको विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रमहरु)

 

निर्देशक
पद/श्रेणीः निर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
उप निर्देशक
पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः कानून ) Click here
पद/श्रेणीः चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड (सेवा/समूहः लेखा ) Click here
सहायक निर्देशक
पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) Click here
सहायक प्रथम
पद/श्रेणीः सहायक प्रथम (सेवा/समूहः प्रशासन) Click hereबिस्तृत जानकारीको लागि:
बीमा समिति,
कुपन्डाेल, ललितपुर
फोन नं : +९७७-१-५५२८६१८, +९७७-१-५५३८७४३, +९७७-१-५५२१०७९
फ्याक्स : +९७७-१-५५२०११९
निशुल्क फोन नं : १६६०-०१-५६७८९

Know about Our Insurers

Click Here