Stay Connected On
Email info@nib.gov.np
Toll Free No. 1660-01-56789
Location Lalitpur-10, Kupandole, Nepal

१‍‍) बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजाका सफल उम्मेदवारका लागि कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 

SYALLABUS (COMPUTER SKILL TEST)

Click here for Syallbus (Computer Skill Test)

२) बीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Click here for pdfबीमा समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना (Click here for pdf)

NOTICE
(सूचना)

(१) कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको सूचना(सूचना प्रकाशित मिति २०७५।०७।०९) (Click here for pdf file)

(आन्तरिक/ बढुवाका लागि दरखास्त फाराम तथा परीक्षा प्रवेशपत्र)
Please click here for Application Forms

(२) खुला/ समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सूचना नं.१/०७५/०७६ (Click here for pdf file)

APPLICATION FORMS & EXAM ADMIT CARD
(खुला/ समावेशीका लागि दरखास्त फाराम तथा परीक्षा प्रवेशपत्र)
Please click here for Application Forms

 

 

SYALLABUS
(बीमा समितिको विभिन्न पदहरुको पाठ्यक्रमहरु)

 

निर्देशक
पद/श्रेणीः निर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
उप निर्देशक
पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
पद/श्रेणीः उपनिर्देशक (सेवा/समूहः कानून ) Click here
पद/श्रेणीः चार्टर्ड एकाउण्टेण्ड (सेवा/समूहः लेखा ) Click here
सहायक निर्देशक
पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः प्रशासन) Click here
पद/श्रेणीः सहायक निर्देशक(सेवा/समूहः कानुन) Click here
सहायक प्रथम
पद/श्रेणीः सहायक प्रथम (सेवा/समूहः प्रशासन) Click hereबिस्तृत जानकारीको लागि:
बीमा समिति,
कुपन्डाेल, ललितपुर
फोन नं : +९७७-१-५५२८६१८, +९७७-१-५५३८७४३, +९७७-१-५५२१०७९
फ्याक्स : +९७७-१-५५२०११९
निशुल्क फोन नं : १६६०-०१-५६७८९

Know about Our Insurers